Hvem er jeg og hvad kan zoneterapi gøre for dig ?

Jeg hedder Bente Bjørn blev uddannet som zoneterapeut, fra zoneterapiskolen i Kolding i 2014

Jeg blev uddannet som sygeplejerske i 1993 og har siden arbejdet :

5 år med nyfødte, ca. 5 år med for tidlig fødte (præmature) og siden april 2004 med kræft patienter hvilket jeg fortsat gør 4 dage om ugen. 

Jeg har 2 katte (Molly og Holger) som er i huset, men ikke kommer i klinikken.  Så har du allergi, opfordre jeg til, at du tager en antihistamin inden du kommer til behandling.

Et af mine særlige fokus områder, som zoneterapeut, er unge piger og drenge, der generes af fordøjelses problemer, uforklarlige mavesmerter, hovedpine eller gentagne infektioner. Behandlingen har rigtig god effekt, og for flere af dem har det nedbragt deres fravær/sygedage markant og dermed hjulpet med til at de har fået en betydelig bedre hverdag både i skolen og fritiden.

De typiske helbredsproblemer zoneterapeuter bliver kontaktet for er:

Jeg er registreret alternativ behandler, RAB, hvilket er en betegnelse sundhedsstyrrelsen har valgt at tildele hvis vi som behandler opfylder nogle specifikke krav.

 Som medlemmer af Sygesikring "Danmark" kan  du  derfor få refunderet en del af prisen hvis det drejer sig om behandling af gener/problemer du har og som din egen læge er bekendt med. Enkelte private sygeforsikringer benytter også RAB registrerede zoneterapeuter. For at forblive RAB registreret er jeg forpligtet til at holde min viden ajour og samle points op på forskellige kurser.


https://www.sygeforsikring.dk/tilskud/zoneterapi



Del siden